קץ האנושות

שאלות ותשובות לגבי שינוי האנושות שיחל משמעותית בעוד 150 שנה שנים מהיום. כל המידע נמסר בתקשור, והוא מוצג באתר ללא עריכה או שינויים מהותיים. השינוי נוגע לכולנו, בבוא העת נהיה מודעים לדמותנו כפי שהיתה כיום.

כך ראיתי את שינוי האנושות

בלילה שקוף, לילה רוחש ראיתי

שפך סמיך שחור זוחל בסמטאות,

ומסך עשן לבן תלוי על הגגות.

שליחים גדולי-מידות פורצי גבולות צונחים מהרקיע מטה, מטה

מושיטים כף מפויחת, אוספים

סך כל ההוויות סך כל התודעות

וכל מבט באישוני – הנבראים.

חוצים הענקים את השמיים

עולים מן היקום עולים מן הכוכב

לאטמוספירה הדלילה , מכף ידם

כבר מתעופף לו צבעוני , מכלול – תחושות

וידע מתאחד עם הנשמות, נעות

אל המקור אל הפסיפס האין סופי אל הנצחי , אל השלם.

 

How I saw the change of humanity

On a clear night, a whispering night, I saw

A thick black flood creeping through the allies

And white mist hanging over the rooves

Enormous couriers crossing boundaries

Dropping down from the firmament

Charred ands extended, gathering

All that there is, all that is perceivable

And every glance from the eyes of the created

The giants cross the skies

Ascending from the universe ascending from the planet

To the sparse atmosphere, from the palm of their hands

multi coloured floating on high, all feelings

and consciousness unites with the souls, moving

To the source, to the endless mosaic

.To eternity, to entirety

כל זאת ועוד , ראיתי במסך החלל, בלילה שבין 18-ל-19 , בחודש ה-7, שנת 2007

התשובות לשאלות וכל הכתוב בו, מוגשים ללא שינויי עריכה או פרשנות, כפי שהתקבלו בתקשור בחודש יולי 2007 ואילך והם נועדו כדי לשתף את המעונינים במידע הייחודי שהתקבל, וכדי לעזור לנו לחדד את האמור.