ariela

פרשת בשלח שער אנרגטי בין 7.1.2014 – 17.1.2014

7.1.2014 = 7.1.7

היום מתחיל שער עד 17.1.2014 = 17.1.7

שער פרשת השבוע לסגולה – פרשת בשלח

פרשת השבוע בשלח נקראת גם פרשת שירה ," על שום "שירת הים" שכתובה בפרשה. מלמד אותנו הרב שיינברגר שליט"א ששירה היא דבר רוחני, גבוה ונשגב.

שירה בגימטרייה = 515 כמניין תפ(י)לה.

תפילה אנו בדרך כלל אומרים כשיש לנו חסרון, כשדבר לא שלם.

לעומת זאת, תפילה שהיא שירה, נאמרת על דבר שלם, על סיומו של תהליך מסוים.

בני ישראל היו עבדים, הם ראו את כל מכות מצרים, הם ראו את כל המופתים והניסים על הים,

זכו להיגאל ואמרו שירה, כולם ביחד, בלב שלם "

לאחר מעבר בני ישראל את ים-סוף, מרים הנביאה מובילה את הנשים בשירהוכך נאמר במקרא:

"וַתִּקַּח מִרְיָם הַנְּבִיאָה אֲחוֹת אַהֲרֹן אֶת-הַתֹּף בְּיָדָהּ וַתֵּצֶאןָ כָל-הַנָּשִׁים אַחֲרֶיהָ בְּתֻופִּים וּבִמְחֹולֹות.

וַתַּעַן לָהֶם מִרְיָם שִׁירוּ לַה' כִּי-גָאֹה גָּאָה סוּס וְרֹכְבוֹ רָמָה בַיָּם" [18].

רש"י מביא נימוק לכך .. ותיקח מרים הנביאה –

" היכן נתנבאה כשהיתה אחות אהרן, קודם שנולד משה, אמרה עתידה אמי שתלד בן וכו'" [19] .

בנוסף,הפטרת פרשת בשלח עוסקת בסיפור מלחמת ברק ודבורה בסיסרא,ומסתיימת בשירת דבורה, כמקבילה לשירת הים בפרשה עצמה..

(מנהג ספרד לקרוא רק את השירה ומנהג אשכנז לקרוא גם את סיפור המלחמה עצמו). אמנם השירה עצמה, היא מרכז הפרשה וההפטרה,

אולם ניתן למצוא קווי דמיון רבים בין סיפור קריעת ים סוף לבין סיפור המלחמה בסיסרא

המעמיקים את הקשר עוד יותר.

מצאנו קווי דמיון מרובים בין המעשים וקווי דמיון מכוונים,בין שירת דבורה הנביאה לשירת הים. "

( פרשת השבוע בה נולדתי הינה פרשת בשלח )

כך נראתה השקיעה ביום זה בתמונה שצילמתי
559503_646472845398432_2124635888_n

@זכויות שמורות
לתאם פגישה איתי שלחו הודעה לסלולרי 052-2833205
https://www.facebook.com/ArielaArditiHealing