ariela

סיני – געגועים

סיני – געגועים

ימים רבים עברו

וזוכרת את זוכרת

לא ידעת שקט

רק מלחמות ודמים

זוהי מלחמת אוייבים

ראית מלחמות

חזית בקרבות

כיצד נלחמים,צעירים וצעירות.

כן זוהי מלחמת אויבים..

סיני , סיני , ארץ קרובה לליבי

אתהלך בך יומם ולייל

כן זוהי הארץ שלי.

סיני , סיני, ארץ קרובה לליבי

אתהלך בך יומם וליל

ארצי את ארץ שלי!

@זכויות שמורות

אריאלה אלטר ארדיטי

1975

( הועבר בהשראה וחיבור לאדמה בגיל 15 )