הרוח הנושאת את התדר "אדמה ABILAMA

חברים יקרים

קיבלתי פניה מהרוח להעביר את המסר במילים ברורות :

" פונה אני אליכם עם הרוח הנושאת את התדר- אדמה.

חיצים שלוחים לכל כוון, מחוסר אחדות ושלום.

רמות התדר בהוויה עולה ויורד, היכן השלום ? היכן האחדות ?

אינכם לוקחים אחריות,אינכם קשובים לאמת .

אין יכולת להתמודד עם הקורות אתכם,

עד הגיעכם לעיגון האנרגיה , אנשי האמת.

הנכם מפזרים אנרגיה למקומות שאינם נכונים,.

מבטן כדור הארץ,הנני כעוסה ורועדת, מתחת להרים יערות וימים.

בקשתי בשלב ראשון , עגנו את האנרגיה של עצמכם ושל ארצכם~

הקיפו בקרן כחולה את ארצכם ועברו ללבן וזהב, מלב האדמה עד שמים,

הגנה מכניסת אנרגיה שאינה רצויה ושמירה על האנרגיה הרצויה.

ABILAMA אדמה"

@זכויות שמורות לאריאלה ארדיטי