Home » תנאי שימוש

תנאי שימוש

שים לב!

השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד!

התוכן באתר נכתב ולוקט ממקורות שונים ועלול להיות שגוי, מוטה, מוטעה, לא מדויק וחלקי.

יש לוודא את המידע טרם ביצוע פעולה רפואית או אחרת המבוססת על תוכן האתר.

רפואה אלטרנטיבית הינה רפואה משלימה לרפואה מערבית ויש לבצע את הוראות הרופא בכל סוגיה, בעיה, מצב או מחלה כלשהי.

 

חדשות מקטגוריות אחרות »