Home » Archive by Tags

Articles tagged with: הילה

חיזוק הילה מתוך הספר ראיה וקריאת הילות מאת טד אנדרוס

ariela

ההילה האנושית הינה קשת אנושית אמיתית

קבועה, מעודנת, היכולה להיות קטנה או גדולה

ההילה שייכת לשדה הקשור למימדים מקבילים-מעודנים,

כמו למשל לגוף האסטראלי ולגוף האתרי הקיימים בגבול העולם הנגלה. המשך…

חדשות מקטגוריות אחרות »