Home » Archive by Category

Articles in הילינג

חיזוק הילה מתוך הספר ראיה וקריאת הילות מאת טד אנדרוס

ariela

ההילה האנושית הינה קשת אנושית אמיתית

קבועה, מעודנת, היכולה להיות קטנה או גדולה

ההילה שייכת לשדה הקשור למימדים מקבילים-מעודנים,

כמו למשל לגוף האסטראלי ולגוף האתרי הקיימים בגבול העולם הנגלה. המשך…

על טיפולי התפתחות וצמיחה – עולים על דרך המלך

ariela

מה הם טיפולי ההתפתחות ואיזון, בתחומים השונים בחיים ?

מגלגולי נשמתי העתיקה צברתי ידע, של ריפוי . למדתי ריפוי ומטפלת במהלך 16 שנים אחרונות

בשיטת E.S.H. tm – הילינג אנרגיה רוחנית אותה פיתחתי לאחר הצלחות רבות .

למי מתאימים הטיפול ? המשך…

חדשות מקטגוריות אחרות »