ארכיון הקטגוריה: יהדות

ariela

פרקי תהילים לפי חודש לידה ולנושאים שונים

פרקי תהילים לפי חודש לידה

"

תהילים לפי המזלות

-תשרי (מזל מאזניים) – פרק כ"ז

-חשון(מזל עקרב) – פרק פ'

-כסלו (מזל קשת) – פרקים ס"ז, צ"ג

-טבת (מזל גדי) – פרק נ"ט להמשיך לקרוא